Uruchomiliśmy dostęp do rachunków bankowych przez internet. Aby uaktywnić usługę prosimy o wypełnienie wniosku dostępnego w placówkach banku.

Aby otworzyć szyfrowane łącze do usługi Internet Banking kliknij .

Bankowość internetowa obejmuje najczęściej wykorzystywane funkcje, które ułatwiają codzienne zarządzanie rachunkami:
  • sprawdzanie sald rachunków i dostępnych środków,
  • sprawdzanie historii rachunków,
  • wykonywanie przelewów zwykłych,
  • wykonywanie przelewów zus,
  • wykonywanie przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych,
  • drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji,
  • zakładanie i zmianę zleceń stałych,
  • zakładanie i edytowanie listy odbiorców.
Przypominamy jednak, że bezpieczeństwo bankowości internetowej zależy także od klientów i zalecamy, aby każdy zapoznał się z zasadami bezpiecznego korzystania z usług bankowości internetowej.